WINKELMANDJE
De winkelwagen is leeg
empty cart
 • Snelle levertijd
 • Veilige betaling
 • Eigen voorraad
 • Klantendienst: +31 46 4584632
 • Levering in binnen- en buitenland

Gratis verzending voor bestellingen binnen Nederland vanaf 50,00 € inclusief BTW 

Algemene Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

 • Het inschrijfgeld ( 100,00 Euro ) dient samen met het  de bevestigde mail van de inschrijving voor aanvang ingeleverd te worden.
 • De cursus omvat de vakken die in de brochure zijn vermeld.  Van kracht is de inhoud van de brochure die op het moment van aanmelding in  omloop is.
 • "Nr1 Hair" is niet aansprakelijk,  danwel tot enigerlei vergoeding gehouden, indien een cursist het lesprogramma,  om welke reden dan ook, niet kan volgen.
 • De cursist die, om welke reden dan ook, de workshop of  een gedeelte daarvan niet kan volgen, blijft het volledige overeengekomen  cursusgeld verschuldigd.
 • Afmelding kan uitsluitend 10 dagen voor aanvang van de workshop geschieden en wel alleen per aangetekend schrijven. Hierbij worden  91,00 Euro kosten in rekening gebracht.
 • Indien een cursist de betalingsverplichting zoals vermeld  in de brochure en voortvloeiende uit deze overeenkomst, niet tijdig en/of naar  behoren nakomt, zal het totale lesgeld, zonder nadere ingebrekestelling direct  opeisbaar zijn. De schuldenaar is in dit geval incassokosten verschuldigd welke  20% van het totale, oorspronkelijke lesgeld bedragen. Tevens is de wettelijke  rente verschuldigd vanaf de dag dat de schuldenaar in gebreke is, tot op de dag  dat algehele kwijting geschiedt. Bij geschillen voortvloeiend uit deze  overeenkomst is de kantonrechter bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van  deze geschillen. Hieronder wordt mede verstaan een procedure, voortvloeiend uit  het niet na komen van de betalingsverplichtingen. Tevens zijn bij het innen van  achterstalligs lesgelden voor rekening van de cursist : administratiekosten,  wettelijke rente, gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten.
 • De lessen worden gegeven steeds op de met docent  afgesproken dag c.q. avond. Indien een cursist om welke reden dan ook een les  niet kan volgen dan dient deze dit minimaal 24 uur van te voren door te geven,  anders wordt deze alsnog in rekening gebracht.
 • Indien U de gecombineerde workshop volgt mag U per maand  maximaal 2 lessen verzuimen
 • Met uitzondering van de van te voren doorgegeven  vakanties of van te voren gemaakte afspraken met docente.
 • De  cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de  cursuskosten, zoals in de brochure vermeld. De cursist gaat tevens akkoord met de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 • Na het invullen van het inschrijfformulier, wordt deze inschrijving per e-mail bevestigd. Deze bevestiging dient U samen met het inschrijfgeld bij de aanvang van de opleiding mee te brengen. Zonder bevestiging is de inschrijving niet geldig.
 •  

NR1 HAIR
Scheiffaert van Merodestraat 1
6141 BC Limbricht
Tel : 046-458.46.32 of 06-27.05.26.08
IBAN: NL11INGB0007226904
BIC: INGBNL2A

t.n.v. Nr 1

KLIK hier om de voorwaarden te downloaden

Ga naar boven